Начало Вечери с изкуството на Борис Христов "Ернани" от Дж.Верди