Начало Роли Песен на варяжкия гост - "Садко" от Н.Римски-Корсаков