Начало Роли Сенека - "Коронацията на Попея" от Монтеверди